X Tallinna disainifestival DISAINIÖÖ 17.—20.09.2015

Tuleviku disain? Disaini tulevik

DBA Disainiefektiivsusauhinnatööde näitus (UK)

Avamine:
N 17.09
kl 17:00
Näitus
Sissepääs: Tasuta


Avatud:
R 18.09 kl 12-20
L 19.09 kl 12-20
P 20.09 kl 12-20
E-P 21–27/09 kl 12-18
@ Kultuurikatel
Kui aastal 1989 asutas DBA disainiefektiivsusauhinna, teadsime juba, et disain annab keeruliste probleemide lahendamisel strateegilise eelise. Need 26 aasta jooksul auhinnatud tööd on kindlaks tõenduseks sellest, et disainil on globaalne majanduslik jõud.Oleme näinud, kuidas disain kujundab ümber äritegevust, kuidas tänu disainile tekivad uued ametikohad, kuidas panustatakse väikesüsteemidesse ja uuendatakse tööstusettevõtteid.


26 aastat on DBA jälginud ettevõtluse arengut ning väljaantud auhinnad tõendavad, et disaini ei saa käsitleda kui lisaväärtust, vaid ta annab asjale sisu.  Need auhinnad näitavad, mida on võimalik luua, kui ühise eesmärgi nimel töötavad parimad ajud tööstuse ja disaini vallas.


Auhinnad toovad esile parimatest parimad tööd, sellise disaini, mis on kaasa toonud totaalsed muutused. Seetõttu on see ihaldatud auhind palju enamat, kui lihtsalt auhind – selle võitmine tunnustab auhinnasaaja tööstiili, kus põhirõhk on probleemilahendusel ning kus probleemid muudetakse võimalusteks.


DBA disainiefektiivsusauhind tunnustab disaini parimaid näiteid, millel on olnud käegakatsutav ja mõõdetav mõju äritegevuses ning mida võib käsitleda ka kui standardit toote efektiivsuse mõõtmisel.


Disaini efektiivsuse mõõtmisel toovad need tööd esile disaini liidripositsiooni äritegevuses ning annavad edasi selge sõnumi, et disaini kasutamine pole mitte kulu, vaid investeering. Selle auhinna võitmine kinnitab, et sa omad enda valitud valdkonnas suurt mõju.


Auhind annab tõendust selle kohta, et su töö on olnud efektiivne ja loominguline. Sa oled ära teeninud oma partnerite ja klientide usalduse, mõistes nende eesmärke ja ärihuvisid. Sa võid end pidada elitaarsesse gruppi kuuluvaks, kus esilekerkivaid probleeme lahendatakse efektiivset disaini kasutades.


Üritus on tasuta.