X Tallinna disainifestival DISAINIÖÖ 17.—20.09.2015

Tuleviku disain? Disaini tulevik

VÄLISKÜLALINE: Paolo Favaretto näitus "40X40 Disainiaastad"

Paolo Favaretto
Kultuurikatlas avatakse 17. septembril näitus, mis tutvustab disainer ja arhitekt Paolo Favaretto tegemisi 40 aasta jooksul.

Väljapanek on jagatud nelja ossa, millest igaüks vastab ühele dekaadile läbi aastate 1973 – 2013. Iga näituseosa koosneb väljavalitud kümnest projektist, mida võib pidada kummaliselt tähendusrikkaks ning milles on pearõhk joonistel ja kujutistel.

Kõik sektsioonid paigutuvad radiaalsümmeetriast lähtuvalt ja suunistuvad näituse keskse elemendi suunas. Monoliit võimaldab neljal erineval pinnal libiseda üle erinevate kohakujutiste, tegelaskujude ja sündmuste, mis on salvestunud selle nelja dekaadi puhul meie kollektiivmällu.

40x40 koob ühte Paolo Favaretto loo “Disainiaastad” jutuga meie endi elust. Disaineri autobiograafiline jutustus kannustab meid avastama iseennast.